Privacyverklaring

Techgrounds verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is bedoeld om te reageren op de website en zodat u kunt profileren. Mochten we in de toekomst toch commerciële boodschappen willen versturen, dan zal dit uiteraard opt-in zijn en word u niet ongevraagd benaderd. Ook met gegevens die met contactformulier of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

1. Werkingssfeer privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de website van Techgrounds. U gaat akkoord met deze privacyverklaring door deze website te gebruiken.
De website van Techgrounds bevat links naar sites die niet door of in opdracht van Techgrounds zijn vervaardigd. Techgrounds is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen. 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Techgrounds?

TechGrounds verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, eerste lid van de AVG.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. 
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Voor -en achternaam
Email
Telefoonnummer
Adres
IP-adres
LinkedIn profiel

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking(en)?

In de zin van de AVG is Techgrounds verantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dit houdt in dat Techgrounds beslist over welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Hiermee is Techgrounds verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens. 

4. Met welk doel worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Techgrounds verzamelt of maakt geen gebruik van informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Concreet verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van een overeenkomst;
  • Voorlichten over opleidingen en hulp bij oriëntatie bij studiekeuze;
  • Om uw vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden;
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
  • Onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeur.

5. Wat is de grondslag van de verwerking persoonsgegevens?

Techgrounds moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van artikel 6 lid 1 sub a en f van de AVG is het voor Techgrounds toegestaan om basis van uw toestemming en gerechtvaardigde belangen van gegevens te mogen verwerken.

6. Hoe gaan wij om met gegevens uit communicatie?

Wanneer u een e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

7. Maken wij gebruik van cookies?

Ja, Techgrounds maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies en welke cookies wij gebruiken op onze website, verwijzen we u graag door naar onze Cookie-verklaring.

8. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Techgrounds maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. 

9. Wat is de bewaartermijn voor persoonsgegevens?

Techgrounds bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld. 

10. Wat zijn je rechten met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens? 

Alle bezoekers hebben de mogelijkheid om de persoonlijke informatie die we van hen hebben te (laten) veranderen of te verwijderen. Als u uw gegevens wilt aanpassen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via contact@techgrounds.nl.

11. Met welke derde partijen en sub-processoren werken wij?

Techgrounds deelt uw persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van geldende privacy wetgeving. Deze andere partijen kunnen dochterondernemingen zijn van

TechConnect, organisaties die op zoek zijn naar personeel, opleiders en trainers, overheidsinstanties en zakelijke relaties.

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens verwerken van u. Met deze sub-processoren zijn verwerkers-overeenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

We maken gebruik van onderstaande partners die ook met de verwerking van persoonsgegevens betrokken kunnen zijn.

WordPress (content management systeem, buiten EU)

WordPress heeft zich gecommitteerd aan de AVG/GDPR wetgeving en hebben we een verwerkersovereenkomst mee gesloten. 

Meer info: https://automattic.com/privacy/

Slack (interne communicatie, buiten EU)

Slack heeft zich gecommitteerd aan de AVG/GDPR wetgeving en hebben we een verwerkers-overeenkomst mee gesloten. 

Meer info: https://slack.com/gdpr

Google (webstatistieken & email, buiten EU)

Google heeft zich gecommitteerd aan de AVG/GDPR wetgeving, voldoet aan meerdere ISO certificeringen, is aangesloten bij Privacy Shield en hebben we een verwerkers-overeenkomst mee gesloten. 

Meer info: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

11.1 META

Deze website gebruikt een Meta Pixel, een analyse tool van Meta. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Meta ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Meta. Meta gebruikt deze data om bulk rapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Meta gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Meta-advertentie. Op deze manier evalueert Meta de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Meta platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Meta opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Meta kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Meta.

11.2 Mailchimp

MailChimp heeft zich gecommitteerd aan de AVG/GDPR wetgeving en hebben we een verwerkersovereenkomst mee gesloten. 

Meer info: https://mailchimp.com/about/security/

Met welke derde partijen en sub-processoren werken wij om de website ervaring beter te maken? Techgrounds meet onder meer de mate waarin haar websites worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze website(s). Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van web-statistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd. 

11.3 Facebook, Twitter en Linkedin

Op de website van Techgrounds zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring kan veranderen. We adviseren daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Dit privacy statement is bijgewerkt op 2 juni 2022.
Gemaakt met